Terug naar de beginpagina van verantwoordgeldlenen Klik hier om een berekening voor uw maximale leneing te berekenen. Klik hier om een vrijblijvende offerte aan te vragen Klik hier om een kort omschrijving te lezen van alle soorten kredieten en aanverwante produkten. Wie zijn wij & adresgegevens Klik hier om met ons in contact te komen.
 


Vrijblijvende offerteaanvraag financiering

Gegevens algemeen

Leenbedrag *
Gewenste maandtermijn
Wilt u uw krediet verzekeren voor arbeidsongeschiktheid en/of werkeloosheid
Doel lening
Woningtype
Woning sinds
Maandhuur / hypotheekbedrag *
Bij hypotheek, ontvangt u maandelijks belastingteruggave? Zo ja, hoeveel? per maand.
Betaalt u alimentatie
Zo ja, hoeveel bedraagt de alimentatie

Gegevens aanvrager

Voorletters *
Achternaam *
Straat *
Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats
Telefoonnummer
Beroep *
Geslacht
Geboortedatum
Nationaliteit
E-mail adres *
Werkzaam sinds *
Dienstverband
BSN / Sofi-nummer *
Netto inkomen *  Per
13e maand
Werkgever
Plaats werkgever
Andere inkomsten Per
Bank/Gironummer
Gehuwd / samenwonend sinds
Aantal thuiswonende kinderen (onder de 18 jaar)

Gegevens partner

Voorletters
Naam
Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Geslacht
Geboortedatum
Nationaliteit
Netto inkomen Per
13e maand
Beroep
Werkzaam sinds
Dienstverband
Sofi-nummer
Werkgever
Plaats werkgever
Andere inkomsten Per

Ervaring / Risico

Heeft u eerder een financiering afgesloten *
Heeft u kennis van doorlopende kredieten
Heeft u kennis van aflopende kredieten
Bent u op de hoogte van het renterisico
Bent u op de hoogte van het inkomensrisico

De hoogte van het te lenen bedrag is van invloed op de looptijd van de lening en het te betalen maandbedrag.

Bent u zich bewust van de invloed hiervan op uw besteedbaar budget?
 
Bent u bereid bovenstaande risico's te aanvaarden?

Gegevens lopende leningen

Bank (1)
Contractnummer
Restantschuld


Bank (2)
Contractnummer
Restantschuld


Bank (3)
Contractnummer
Restantschuld
Staat er bij het BKR een melding in verband met onregelmatige betalingen of met betalingsachterstand(en) *
 

Overig

Hoe bent u aan ons adres gekomen
Anders namelijk

* Verplichte invulvelden